jueves, 2 julio, 2020
Portada > Actualidad > O modelo de integración asistencial de A Coruña recibe o premio Avedis Donabedian

O modelo de integración asistencial de A Coruña recibe o premio Avedis Donabedian

Luis Margusino – Farmacéutico CHUAC – XXI A Coruña.
Clara Olveira – Sudirectora Calidad y Atención al Paciente – XXI A Coruña.
Isabel Martín – Jefa Servicio Farmacia – XXI A Coruña.
Luis Verde – Xerente XXI A Coruña.

A Fundación Avedis Donabedian, con máis de 20 anos de percorrido, destaca polo seu prestixio para a calidade asistencial e seguridade do paciente

A Atención Farmacéutica na EOXI A Coruña está baseada nun modelo centrado no paciente e con especial interese na continuidade asistencial do tratamento e na seguridade do proceso

Onte pola tarde foron entregados, nun acto celebrado no Palau da Música de Barcelona, os premios Avedis Donabedian á Calidade, no que o Servizo de Farmacia da Xerencia de Xestión Integrada de A Coruña, recibiu o premio ao mellor Proxecto na categoría de «Integración Asistencial».

A Atención Farmacéutica na EOXI A Coruña está baseada nun modelo centrado no paciente e con especial interese na continuidade asistencial do tratamento e na seguridade do proceso. O Servizo de Farmacia conta na actualidade coa certificación de calidade UNE-EN-ISO 9001:2015, certificación que obtivo no ano 2005 e que se mantivo e mellorou desde entón, buscando a excelencia na atención prestada por parte do servizo.

O proxecto premiado

Unha análise da contorna inicial mostraba que o proceso de comunicación entre o servizo de Farmacia de Hospital e dos centros de Atención Primaria podería mellorarse para evitar problemas de medicación, especialmente cando o paciente é dado de alta de hospitalización, urxencias ou é visto en consultas externas por distintas especialidades. Para mellorar isto desenvolvéronse accións de integración, entre as que destaca a incorporación á Comisión de Farmacia e Terapéutica da Área Sanitaria de profesionais médicos e farmacéuticos do CHUAC, do Hospital Virxe dá Xunqueira de Cee e dos centros de Atención Primaria. Esta comisión elaborou un protocolo que centralizou a petición de medicamentos que se utilizaban nos propios centros de Saúde para a atención a pacientes, elaborando un catálogo de medicamentos por consenso entre todos os profesionais e actualizado de xeito permanente pola Comisión de Farmacia e Terapéutica da EOXI A CORUÑA, establecéndose un sistema de pedido electrónico a través dun aplicativo informático común que comunica os centros de saúde co servizo de Farmacia do hospital, que recibe electrónicamente os pedidos, e envíaos a todos os centros do área sanitaria.

Actualmente constitúe a fonte principal de información e de xestión da documentación, así como cumprir co seu obxectivo de permitir a comunicación fluída e constante entre os 37 profesionais farmacéuticos (25 do Hospital e 12 de Atención Primaria) distribuídos por toda a Área Sanitaria.

Agradecer o compromiso e o traballo de todo o equipo multidisciplinar que participa neste programa, xa que todos son pezas clave e sen o seu traballo e implicación este proxecto non sería posible.

Fundación Avedis Donabedian

A Fundación Avedis Donabedian, con máis de 20 anos de percorrido, destaca polo seu prestixio para a calidade asistencial e seguridade do paciente. No ano 1989, en colaboración cunha serie de patrocinadores, creou os Premios Avedis Donabedian á Calidade en institucións sanitarias, co obxectivo de recoñecer diferentes aspectos da calidade dos centros e marcar as tendencias do desenvolvemento futuro das distintas áreas.

Dada a importancia da coordinación asistencial para acadar unha asistencia de calidade, estes premios consideran imprescindible ensalzar e recoñecer o labor daquelas institucións que desenvolven actividades de coordinación e integración traducíndose unha mellora da calidade asistencial.

O primeiro en ver a luz foi o Premio á mellor Memoria dunha institución sanitaria e social, e tivo tan boa acollida por parte dos profesionais do sector, que no ano 1993 creáronse os Premios Avedis Donabedian á Calidade para que as institucións que tiñan un plan de calidade como camiño á excelencia e que puideran demostrar os resultados conseguidos en termos de mellora da asistencia e satisfacción dos usuarios, puideran dar a coñecer a súa labor e recibir un merecido recoñecemento.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *